El-færge projektet, E-ferry, er et fireårigt innovationsprojekt med det formål at designe, bygge og afprøve en 100 % eldreven, mellemstørrelse færge for passagerer og biler, lastbiler og anden last. Målet er at fremme energieffektiv, CO2 neutral og forureningsfri vandbåren transport på ø-ruter og i kystnære farvande i og udenfor Europa. El-færgeprojektet bygger på den Syddansk Vækstforum-støttede forundersøgelse, Green Ferry Vision. 

Udviklingen af el-færgen er finansieret under Europa Kommissionens ‘Horizon 2020’ i samarbejde med Ærø Kommune. Der er bevilliget 113 millioner kroner fra den Europæiske Kommission under Horizon 2020, mens Ærø Kommune selv stiller med 105 millioner kroner til færgen og opgradering af havneanlæg i Søby samt anden infrastruktur i land. Kommunens udgifter til projektet vil være omtrent ligeligt fordelt mellem el-færgen og nye anlæg i land. 

El-færgen, 'Ellen', har en rækkevidde der er 7 gange længere nogen anden fuldelektrisk bilfærge. På ruten mellem Søby og Fynshav sejler færgen op til 22 sømil (ca. 40 kilometer) tur-retur til ladestationen i Søby. Ellen kan egentlig sejle langt længere - således har operatøren, Ærøfærgerne, demonstreret to retur-ture uden en opladning. Men da operatøren ønsker at opretholde en høj frekvens, sejles batterierne ikke helt flade, i stedet sjat-lader Ellen batterierne hver gang hun er i Søby Havn i løbet af dagen. Det betyder at Ellen kan sejle op til 7 returture dagligt.

Ved at klikke på de grønne knapper nedenfor, kan du downloade forskellige oversigter, som kort giver et resume af centrale dele af el-færgeprojektet. 

Skibsdesign

Det elektriske system

Batterisystemet