Her kan du læse mere om hver af de ni partnere og deres rolle i el-færgeprojektet, samt finde links til deres hjemmesider, hvor du kan læse mere om deres baggrund og ekspertise. Bemærk at partnerne er listet i alfabetisk rækkefølge. 

Hent et faktaark med et kort over partnerne geografiske placering her