På denne side vil der løbende blive lagt nyheder op om el-færgeprojektet og dets udvikling. 

Ærø, 9. april 2018

Ifølge el-færgens kommunale styregruppe forventes der yderligere forsinkelse på levering af el-færgen, som var forventet leveret 7. juni 2018. Forsinkelsen skyldes at to af projektets partnere har haft flere udfordringer på deres specifikke leverancer.

 1. Hvad angår el-færgens elektriske styresystem er udviklingen af visse dele (primært software) stadig i gang, men forventes afsluttet i løbet af kommissioneringsfasen. Kommissioneringsfasen er så småt startet op, men kan først udføres effektivt og fuldstændigt efter levering af batterier og batterisystemer.
 2. På batterisiden er produktionen af både system og selve batterierne i gang, men der har været en del udfordringer på produktionssiden, blandt andet pga. en konkurs hos en underleverandør der skulle levere cellemateriale til batteriproducenten. Problemet med cellematerialer er nu løst, og der findes en relativ sikker leveringsplan for batterisystem og batterier. Det forventes nu at de sidste dele af batterisystemet (eksklusiv batterier) bliver leveret til Søby Værft i uge 20-21.

Det vil sige at færgen forventes at kunne overdrages til Ærøfærgerne i uge 40, hvorefter Ærøfærgerne skal fortage 6 ugers øvelses- og træningssejlads, hvorefter el-færgen kan sættes i drift.

Det skal pointeres, at tidsplanen er kommunens opfattelse af situationen, og at leveringsdatoen er noget der skal aftales med projekters partnere. Derfor vil mere specifikke datoer udmeldes senere i forløbet.

 

Der er løbende opdateringer om projektet på:

www.el-færgeprojekt.dk

Facebook: Den bæredygtige energiØ Ærø

 

Kontakt

Trine Heinemann

Projektkoordinator, E-ferry

THE@aeroekommune.dk

Tlf. 5162 4929

Ærø, 28. februar 2018

Er man interesseret i at se nærmere på el-færgeprojektets budgetterede omkostninger, fondskilderne, og hvordan ressourcerne bruges geografisk? Så er der netop kommet opdaterede informationer.

Man kan finde tallene under "Grundfakta" og "Baggrund" her på hjemmesiden. Man kan også downloade den samlede oversigt sammen med lille gennemgang af de barrierer projektet angriber her

Søby havn, d. 8. juni 2017

Som del af el-færgeprojektet opgraderer Ærø Kommune landanlæggene i Søby, Faaborg og Fynshav, så de er tilpasset el-færgens dimensioner og behov. Det er Orbicon og MT Højgaard, som udfører arbejdet. I Faaborg og Fynshav er det de eksisterende færgelejer som ombygges, mens der i Søby etableres nyt færgeleje. Det er i Søby havn, at el-færgen skal oplades, og arbejdet på landanlægget indebærer derfor også:

 • Tilpasning af strømtilførslen for at sikre at el-færgen lades tilstrækkeligt,
 • Opførelse af et transformerhus til at omdanne strømmen fra Syd Energi,
 • Nedgravning af kabler fra transformerhuset til ladestik,
 • Installation af ladearm og –stik. 

Ombygning og opgradering af Søby havn vil foregå fra juni til november 2017. Der læsses allerede spuns af til færgelejet, og byggepladsen er nu indhegnet. I næste uge, uge 24, går arbejdet for alvor i gang. 

 

 

 

Søby, 24. januar 2018

Tidlig morgen blev Ellen bugseret over til sit nye færgeleje I Søby Havn så hun for første gang kunne afprøve det. 

 

 

Hun passede fint i lejet og broklappen kunne derefter justeres og endeligt monteres. For at kunne løfte rundt på den mange tons tunge broklap havde man lånt en stor kran af Søby Værft. 

 

 

Bovvisiret var i dagens anledning fjernet fra el-færgen og lå og ventede på hende på kajen. Det var nødvendigt at fjerne bovvisiret midlertidigt under afprøvningen af færgelejet, og det vil efterfølgende blive monteret med motorer, så det åbnes, når Ellen skal i havn. 

 

De to skippere, som skal sejle Ellen når hun skal i drift, Benny Weber og Søren Svendsen, var med ombord da el-færgen blev bugseret over i sit færgeleje. 

Fåborg, 15. januar 2018

Selvom arbejdet på færgelejet i Fåborg skrider fremad, blev det i dag meldt ud at arbejdet er en smule forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det betyder at ombygningen af Fåborg færgelejet vil fortsætte frem til og med d. 4. marts 2018. Man kan læse mere om ombygningen og sejlads med Skjoldnæs på både Fåborg og Fynshav-ruterne på Ærøfærgernes hjemmeside.  

Nedenfor er der en stribe billeder fra Fårborg havn, hvor man kan se det igangværende arbejde på færgelejet. 

 

 

 

Søby, 5. januar 2018

 

På Søby Havn står det automatiske fortøjningssystem klar til at modtage Ellen når hun skal lægge til i havn mellem afgangene. Systemet består af en arm med en stor sugekop for enden. Denne sugekop suger sig automatisk fast på færgens side og fastholder derved færgen på effektiv vis. Det er et hårdfør system som fungerer selv under våde, frosne og varme forhold, og er selvfølgelig bygget til at være placeret tæt på saltvand.

 

 

Fortøjningsanlægget er placeret på en lille ”ø” med en gangsti ud til. 

 

 

Der kommer til at stå sådan et automatisk fortøjningssystem i hver af de tre havne som Ellen kommer til at sejle på; Søby, Fynshav og Fåborg.

Pressemeddelelse – El-færgeprojektet E-ferry

Ærø, 20. december 2017

Indsættelsen af el-færgen Ellen, der var planlagt at finde sted i april 2018, forventes udsat til august 2018. 

Eksisterende problemer under design- og konstruktionsfasen har medført yderligere forsinkelse, således at den seks måneders lange apterings- og installationsfase først blev påbegyndt i oktober 2017. På trods af en stor indsats fra Søby Værft, deres underleverandører og de øvrige partnere i E-ferry konsortiet, har det ikke været muligt at forkorte apteringsfasen og dermed indhente noget af den allerede eksisterende forsinkelse. 

Hertil er man i konsortiet blevet enige om at forlænge den tid, der oprindeligt var afsat til såkaldt ’commissioning’, dvs. til testning og idriftsættelse af en del af de komplekse systemer og komponenter, der skal installeres ombord på el-færgen. Denne proces forlænges med otte uger. Dette for at sikre, at alle systemer og komponenter fungerer som de skal, både hver for sig og når de forbindes, inden el-færgen overdrages til Ærøfærgerne og Ærø Kommune. 

Ærøfærgerne og Ærø Kommune forventer derfor, at el-færgen overdrages den 7. juni 2018, hvorefter Ærøfærgerne skal bruge seks uger til prøvesejlads, inden el-færgen kan sejle med passagerer i normal rutefart.

Foruden her på hjemmesiden er der også løbende opdateringer om projektet på Facebook-siden Den bæredygtige energiØ Ærø. 

Kontakt

Trine Heinemann

Projektkoordinator, E-ferry

THE@aeroekommune.dk

Tlf. 5162 4929

Fåborg, 28. november 2017

Også på Fåborg Havn er arbejdet med ombygning af færgelejet gået i gang. Her er det det eksisterende færgeleje til Skjoldnæs, som bliver tilpasset el-færgens dimensioner. Lige nu bliver der blandt andet banket spuns. 

Ombygningen gik i gang den 10. november og forventes afsluttet i starten af februar 2018. I denne periode er der ingen sejlads på ruten Søby-Fåborg. Så snart arbejdet på Fåborg Havn er færdigt, påbegyndes ombygningen af færgelejet i Fynshav, som skal løbe fra 19. februar til 5. april 2018. I denne periode vil sejlads på ruten Søby-Fynshav være afbrudt. 

Søby, 27. november 2017

Ellens to skrueaksler ligger klar til montering hos Søby Værft. Hver aksel er godt 14 meter lang. 

Søby, 21. november 2017

 

Kabelgraven skal huse kablerne, som skal forbinde transformerhuset på Søby Havn med ladestikket på broklappen som illustreret af billeder og tegninger nedenfor. 

32 af sådanne kabler skal trækkes i kabelgraven. 

Søby, 6. november 2017

I dag blev et hydraulikhus leveret på Søby Havn. Det skal huse tanken til den hydrauliske pumpe som styrer den landbaserede broklap til el-færgen. Broklappen skal fjernstyres fra Ellen, men skulle der ske fejl i fjernstyringen, kan broklappen også styres manuelt fra dette lille hus. Af samme årsag er hydraulikhuset udstyret med store vinduer, så man kan holde øje med broklappen fra huset. 

 

Marstal, 2. november 2017

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gæstede torsdag eftermiddag Ærø i anledning af det nært forestående kommunalvalg. Marstal Navigationsskole lagde hus til besøget, som især havde støtte til en havneudvidelse i Søby på tapetet, men der blev også tid til lidt el-færgesnak på tomandshånd. 

Selvom besøget kun varede en times tid, fik lektor Henrik Hagbarth Mikkelsen fra Marstal Navigationsskole alligevel mulighed for at få nogle minutter med Statsministeren til at snakke el-færge. Her introducerede Henrik Hagbarth E-ferry projektet, hvor han med glæde kunne berette at Ellen nu ligger i Søby, hvor hun er i den afsluttende del af byggefasen.  

For at illustrere vigtigheden af el-færgeprojektet for bæredygtig udvikling indenfor søfart, gennemgik Henrik Hagbarth seks af de største udfordringer ved skift til fuldt eldrevne skibe, og hvordan arbejdet i el-færgeprojektet bidrager til at mindske disse barrierer. Denne gennemgang gjorde stort indtryk, og Lars Løkke afsluttede da også sit besøg med ønsket om en tur med Ellen når hun er i drift til foråret.  

Det skal vi nok finde ud af, Lars. 

En kort oversigt over de seks barrierer, som Henrik Hagbarth gennemgik for Statsministeren, kan findes her.

 

Søby, 1. november 2017

Passagersalonen er ved at blive isoleret. 

 

I batterirummene isoleres der også. 

 

Her står de "reoler" som batterierne skal sættes ind i, klar til brug. 

 

Her ses broen fra vogndækket. 

 

Dette er Ellens skruer. 

Søby, 26. oktober 2017

Foruden arbjedet på selve el-færgen, sker der i disse uger store fremskridt på Søby Havn i forbindelse med etableringen af den nye infrastruktur på land. For et par uger siden bragte vi nyheden om ankomsten af Ellens ladestik, sidste uge blev teknikhuset sat op, og i dag blev broklappen leveret og installeret i det nye færgeleje. Nedenfor er nogle billeder, først af teknikhuset som samles efterfulgt af nogle billeder af installationen af broklappen. 

Teknikhuset samles

 

 

 

 

 

 

Broklappen installeres

 

Søby, 22. oktober 2017

Nedenfor er nogle billeder, hvor man kan se, hvordan arbejdet på Ellen skrider fremad under kyndig ledelse af Søby Værft. 

 

Mandskabsapteringen isoleres. 

 

Rør ved brand- og lænsepumper. 

 

Ophængning af DC/DC konvertere fra udvikleren og leverandøren af el-færgens elektriske system, Visedo. 

 

Sådan ser Ellens styrehus ud lige nu. 

Søby, 11. oktober 2017

Søby Værft er i fuld gang på Ellen efter skroget ankom til Søby. Her er et par billeder fra arbejdet. 

 

Passagerlaonens dørk er ved at blive lagt. 

 

En kabelgennemføring svejses i. 

Søby, d. 9. oktober 2017

 

Tidligt i morges blev ladestikket, hvorfra Ellen skal lades, leveret på Søby Havn. Det er finske Mobimar, som har udviklet og produceret stikket særligt til el-færgen. Det sidste stykke blev stikket transporteret på en stor lastbil med en kran, så det let og elegant kunne sættes af i Søby. 

Ladeløsningen består af to dele; et så kaldt ”hanstik” og et ”hunstik”.  Hanstikket vil være placeret på broklappen til el-færgen og består af en hydraulisk ladearm med to store stik, som automatisk kobler til færgen. Hele pakken er beskyttet af en stor kasse. Stikket vejer cirka 4,5 tons og er 5,7 m. x 3,8 m. x 1,7 m. Hunstikke er betydeligt mindre, og skal installeres på selve el-færgen, og kobles sammen med hanstikket under ladning. 

 

Denne kasse indeholder hanstikket med ladearmen, som skal stå på broklappen.

 

Sådan ser ladestikket ud uden indpakningen den er transporteret i.

 

Denne noget mindre kasse indeholder hunstikket, som skal installeres på selve færgen.

 

På illustrationen kan man se, hvordan ladestikket kommer til at være placeret. Man kan se at ladearmen og -stikket kommer til at være beskyttet af en stor boks. 

 

Indtil broklappen er lagt på landanlægget i Søby Havn, står ladestikket trygt og godt på det aflåste område bag den gamle trælast i Søby. Hvis man er interesseret, kan man allerede nu få et godt indtryk af størrelsesforholdet gennem gitteret ind til baggården. 

Søby, 1. oktober 2017

 

Så kom dagen, hvor el-færgens skrog tog turen fra Stettin, Polen til sin hjemby, Søby. Det blev fejret på Søby Havn med et velkomstarrangement for de morgenfriske søndag d. 1. oktober 2017.

Kl. 07.45 søndag morgen sendte Søby Værft en slæbebåd ud til Ellen, som lå ude foran havnehullet sammen med slæbebåden, Egesund, og ventede på at blive hentet til kaj. Der havde hun være undervejs siden fredag aften. Turen hjem forløb problemfrit og med fint vejr. 

 

Afgang fra Stettin.

 

Ellen undervejs.

 

Der var wienerbrød og kaffe at varme sig på til de mange fremmødte på Søby Havn. Mere end 100 mennesker var kommet for at tage imod Ellen. 

 

I samarbejde gelejdede de to slæbebåde Ellen sikkert i havn mens solen stod op og skyerne forsvandt. 

 

 

Som en særlig overraskelse for de fremmødte, blev der helt ekstraordinært mulighed for at gå ombord på skroget og se sig omkring.

 

Folk myldrede til efter det blev annonceret at man kunne komme ombord på Ellen. 

 

Her ses bovvisiret fra vogndækket af Ellen. 

 

Man kan se folk kigge ned på vogndækket oppe fra færgens soldæk. 

 

El-færgens soldæk med udsigt op til styrehuset. 

30. september 2017 kl. 12.15

Bugseringen af Ellens skrog forløber fortsat som planlagt, med fint vejr. Man kan følge hendes rejse ved at finde slæbebåden Egesund på AIS'en.

 

  

Pressemeddelelse - Søby, 29. september 2017

I anledning af at el-færgen, Ellens skrog ankommer til Søby, inviterer el-færgeprojektet E-ferry sammen med Søby Værft alle interesserede til velkomstarrangement på Søby Havn. Arrangementet vil finde sted søndag d. 1. oktober 2017 fra kl. 07.30, hvor man fra kajen kan følge med når skroget bugseres ind i Søby Havn.

Åbent-hus på Søby Havn

El-færgeprojektet E-ferry og Søby Værft inviterer til ’åbent hus’ på Søby Havn fra kl. 07.30 på søndag d. 1. oktober, når Ellens skrog bugseres ind i havnen. Efter planen vil man kunne se skroget dreje om Skjoldnæs fyret ved 07.30 tiden og hun ventes at kunne lægges til kaj ved 08.00 tiden. Arrangementet finder sted i et stort telt på indermolen, lige ved siden af dér, hvor Ellen kommer til at ligge til.

 

Ved arrangementet vil der være adgang til informationsmateriale, ligesom der vil være forskellige installationer. Der vil være mulighed for at tale med nogle af projektpartnerne, så som Søby Værft, batterileverandøren Leclanché, skumslukningsproducenten FiFi4Marine, samt projektkoordinatoren. Der bliver desuden budt på kaffe og wienerbrød. Det er Svendborg Bugsers slæbebåd, Egesund, der bugserer Ellen til Søby. 

Følg med i bugseringen her:

www.el-færgeprojekt.dk

Facebook: Den bæredygtige energiØ Ærø

Følg slæbebåden Egesund på AIS (fx Vessel Finder)

Pressekontakt

Cecilie Larsen

VE informationsmedarbejder

Ærø Kommune

cla@aeroekommune.dk

tlf. 2335 0448

 

Stettin, Polen - 2. juni 2017

Sektionerne begynder for alvor at komme på plads!

 

 

 

 

 

Af Henrik Hagbarth Mikkelsen, Lektor ved Marstal Navigationsskole

Debatindlæg bragt i Søfart d. 25. september 2017

 

I et debatindlæg i Søfart den 28. august lufter Maskinmester Bertel Johansen en velkendt myte om batteridrevne transportmidler. Myten går, kort beskrevet, ud på, at batteridrevne biler og skibe skulle være mere forurenende end konventionelle transportmidler, når emissionerne fra elproduktionen til opladning fra elnettet regnes med.

Til grundlag for argumentationen ligger debattøren den generelle danske eldeklaration. Det antages i indlægget, at emissionerne fra de nye batterifærger i Danmark vil overstige emissionerne fra en konventionelt drevet dieselfærge, da der skal oplades fra et elnet, hvor store andele af kul, gas og olie stadig indgår i produktionen. Argumentationen er dog ikke korrekt af flere forskellige årsager. 

Først og fremmest beskriver den generelle eldeklaration ikke, hvor strømmen fysisk kommer fra. Dette beskrives for danske forbrugere i ”Miljødeklaration for el leveret til forbrug”, som hvert år opgøres af Energinet. Udledningen er omkring 45 % lavere end opgivet i debatindlægget. Den generelle eldeklaration ekskluderer blandt andet elproduktion med grønne certifikater, og er alene en EU-regnskabsteknisk opgørelse, der tegner et for ”sort” billede af gennemsnitsstrømmen i de danske ledninger[1].

For det andet forholder argumentationen sig ikke til, at rederierne har mulighed for, præcis som andre elforbrugere, at købe certificeret grøn strøm. Dermed udstedes i stedet individuelle eldeklarationer med dokumentation for, at certifikatet har genereret tilsvarende emissionsfri elproduktion, oftest fra nye vindmøller. Altså, er der ikke belæg for, at branchens markedsføring af elfærger som ”forureningsfrie” er useriøs, som Bertel Johansen ellers giver udtryk for. Tværtimod vil rederierne modne markedet for grøn og emissionsfri strøm på to måder.

Rederierne vil som nye storforbrugere af elektricitet være med til at sikre forsat efterspørgsel på nye vindmølleprojekter og VE-ordninger. Men lige så vigtigt, vil de store batteribanker om bord, kunne virke stabiliserende på balancen i elnettet. Når batterierne er koblet til land i havn, kan elektricitet sendes den modsatte vej. Ligeså effektiv vil balanceringen dog være, hvis batterierne har reserver nok til at frakoble sig landstrøm kortvarigt under opladning ved eventuelle spidsbelastninger i det samlede elnet. 

En sådan fleksibilitet er indtænkt i designet af den ærøske batterifærge, E-ferry. Elfærger kan aktivt være med til at modvirke ubalancer og negative elpriser, som er en af de vigtigste barrierer mod den videre udbygning af en energiproduktion fra vind og sol. Dermed muliggør de en yderligere reduktion i andelen af kul, gas og olie i det danske el-mix. Den miljømæssige effekt af batteridriften er altså større end blot den enkelte færges reduktion i emissioner. 

Endelig er der faktuelt betydelige emissionsreduktioner, selv når der sammenlignes direkte, pærer til pærer, mellem batteridrift fra det danske el-mix og konventionel færgedrift. Sammenligningen bør foretages efter ”brønd-til-propel” princippet, og ikke blot et ”tank-til-propel” synspunkt. 

Opereres en mellemstor dansk færge ved varierende omdrejninger, fås typisk en CO2-emission på omkring 600 g/kWh  ud fra en ”tank-til-propel” beregning [2]. Norske studier, foretaget af norske DNV-GL [3], viser at den totale ”brønd-til-propel” beregning for Low Sulfur Diesel vil ligge omkring 18 % højere, altså på godt 700 g/kWh. Beregningen afhænger naturligvis af udvindings- og raffineringsmetode, bunkerlevering med mere.

Ses på elfærgers ladestik og det totale danske el-mix [4] i 2016, fås en CO2-emission på 256 g/kWh. Dette modsvarer et ”brønd-til-tank” synspunkt, hvor ”tanken” er ladestationen på havnen. Invertere, batterier og færgens elektriske fremdrivningstog udgør så de resterende tab fra ”tank-til-propel”. Virkningsgraden af denne sidste del kan, med litium-ion-batterier og power-elektronik, teoretisk set komme over 0,8. 

Hvis batterier og udstyr opereres termisk fornuftigt tabes under 20 % ved batterilagring og modstand i den elektriske fremdrivningslinje frem til propellen. Det giver en sammenlignelig CO2-emission på 320 g/kWh fra en veldrevet elfærge. Under halvdelen af emissionerne fra en konventionel dieselfærge. Det vel at mærke baseret på et gennemsnitligt el-mix i det danske net, uden køb af grønne certifikater.  

I Helsingør og på Ærø vil disse virkningsgrader snart blive testet under rigtige operationsforhold. Dette bliver spændende at følge i den kommende tid. Som det ses, er der en god margin op til CO2-emissionerne fra dieseldrevne færger. Vi skal tilbage til forrige årtusinds ”kulsorte” el-mix, hvis myten skulle have noget på sig, længe før nogen kiggede på at sætte litium-ion-batterier i skibe.

 

[1] Energinets beskrivelse ”Hvor kommer strømmen fra”, webartikel Energinet.dk 2017

[2] Energy demand and exhaust gas emissions of marine engines, Hans Otto Kristensen, DTU 2012

[3] Alternative fuels for shipping, Christos Chryssakis et al., DNV 2014

[4] Miljødeklaration for el leveret til forbrug, Energinet.dk 2016

 

Stettin, Polen - 17. juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søby, 20. september 2017

 

Pressemeddelelse – El-færgeprojektet E-ferry:

I anledning af at el-færgen, Ellens skrog ankommer til Søby, inviterer el-færgeprojektet E-ferry sammen med Søby Værft alle interesserede til velkomstarrangement på Søby havn. Arrangementet vil finde sted indenfor de kommende to ugers tid. 

El-færgen er del af et større EU-støttet innovationsprojekt, som involverer ni partnere, der er gået sammen om at opfinde helt ny og banebrydende teknologi til en el-færge. Efter godt to år med design og udvikling, samt konstruktion af skroget, skal der nu tages hul på den sidste del af byggefasen inden el-færgen sættes i drift til foråret 2018. 

Ellen kommer til Søby

Selve el-færgens skrog er bygget hos en underleverandør til Søby Værft i Stettin, Polen, og vil indenfor de kommende to uger være klart til at bugsere til Søby. Når skroget er ankommet til Søby Værft skal det udrustes, apteres og monteres, hvilket er den sidste del af byggefasen inden Ellen kan tages i brug. Udrustningen, apteringen og montagen indebærer blandt andet installation af skrue, skrueaksel, elektrisk- og batterisystem, navigationsudstyr, samt møblering og udsmykning. 

Vær med til at byde Ellen velkommen 

El-færgeprojektet E-ferry og Søby Værft inviterer til ’åbent hus’ på Søby havn i timerne frem mod ankomsten af Ellen.  I ventetiden vil der være adgang til informationsmateriale, ligesom der vil være forskellige installationer, og man vil have mulighed for at tale med nogle af projektpartnerne. Der bliver også budt på lidt let servering. 

Når det nøjagtige ankomsttidspunkt for Ellen er bestemt, vil den endelige melding om ankomst og velkomstarrangementets start annonceres – cirka 24 timer før – og arrangementet åbner et par timer før ankomsten. Annonceringen vil ske i en pressemeddelelse, og man kan også følge med her på hjemmesiden eller på Facebook siden "Den bæredygtige energiØ Ærø".  

Pressekontakt

Cecilie Larsen

VE informationsmedarbejder

Ærø Kommune

cla@aeroekommune.dk

tlf. 2335 0448

15. september 2017

 

Etableringen af nyt landanlæg til Ellen i Søby er godt i gang. Arbejdet er projekteret af Orbicon (rådgivende ingeniører) og udføres af MT Højgaard. MT Højgaard begyndte arbejdet i juni 2017. Det er det gamle færgeleje (vest for det eksisterende færgeleje til Skjoldnæs) til Søby-Fåborg færgen der bygges om. 

 

På Orbicons tegning kan man se, hvordan det nye færgeleje kommer til at se ud (klik på tegningen for at forstørre).

 

Jævnstrøm til Ellen

Udover at der bygges nyt færgeleje skal der også etableres et ’teknikhus’ der blandt andet skal indeholde:

 • fire store transformere fra Syd Energi, hvorfra strømmen til Ellen leveres
 • to invertere fra Visedo, der omformer strømmen fra vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) – altså den type strøm Ellen lades med.

Kablerne lægges i jorden, fra teknikhuset og til ladearmen, som skal placeres på rampen.  

 

Sådan ser ét af de 32 kabler ud, som skal føre strømmen fra teknikhuset til ladearmen. 

 

Ladearmen er udviklet specielt til Ellen af finske Mobimar, og er nu et registeret varemærke under navnet DC NectorTM 4000.  Ladearmen, som opereres med hydraulik er placeret i et hus, som er ca. 5 meter lang, 3,5 meter høj og 1,5 meter bred. I alt vejer hus, arm og kabler omkring 4,5 ton. 

 

På Orbicons tegning kan man se den forventede placering af teknikhuset, samt hydraulikpumpehuset der skal bruges til at operere rampe og ladearm (klik på tegningen for at forstørre).

 

På Orbicons detaljetegning ses kabelføringen fra teknikhus til rampe, samt den præcise opdeling af teknikhuset (klik på tegningen for at forstørre).

 

Næste skridt

Den forventede tidsplan for arbejdet på landanlæggene i Søby er som følger:

 

Uge 39/40: Fundamentet til teknikhuset etableres

Uge 40/41: Teknikhuset sættes op

Uge 40/41: Rampen installeres

Uge 41/42: Ladearmen monteres på rampen

 

De automatiske fortøjningsanlæg i Søby og de andre havne installeres kort inden Ellen sættes i drift.

Når MT Højgaard har installeret rampen i Søby, fortsætter de deres arbejde på de øvrige landanlæg, i Fåborg og Fynshav. Arbejdet på Fåborg havn forventes at sættes i gang den 6. november 2017, arbejdet på Fynshav havn den 5. februar 2018. Sejladsen på de to ruter forventes at være afbrudt i henholdsvis 13 og 10 uger. På Ærøfærgernes hjemmeside orienteres der løbende om sejladsafbrydelse og alternative ruter. 

 

28. august 2017

11 vinderfotos blev det til, som nøje er udvalgt at fotopanelet. Se alle fotografierne nedenfor. 

Der blev indsendt hele 255 bud på fotografier til at udsmykke Ellens passagersalon. Hvert og ét er gennemgået af panelet. I udvælgelsesprocessen var fotograferne naturligvis anonymiserede, således at panelet kunne votere på helt neutralt grundlag. 

Vinderfotografierne blev udvalgt på baggrund af stemningen, farvevalget og den gode fortælling om Ærø. Panelet lagde desuden vægt på at de udvalgte fotografier også skulle passe til hinanden.

El-færgeprojektet takker alle som bidrog til konkurrencen og ønsker vinderne stort tillykke. 

 

Fotograf: Birgit Bentzen

 

Fotograf: Bjørg Kiær

 

Fotograf: Friedrich Peter Jessen

 

Fotograf: Friedrich Peter Jessen

 

Fotograf: Joan Lykke Ammersbøl

 

Fotograf: John Kjær

 

Fotograf: Marius Isaksen

 

Fotograf: Mikkel Øhlenschlæger Andersen

 

Fotograf: Morten Pedersen

 

Fotograf: Sven Dall

 

Fotograf: Sven Dall

 

Stettin, Polen - 15. august 2017

 

Her er de nyeste billeder af el-færgens skrog, med kun knapt en måned til at skroget skal bugseres til Søby. 

 

Agtersektionen af færgen, hvor der allerede står "Ellen". 

 

 

Her kan man se aluminiumsspoileren. 

 

Billede fra vogndækket.

 

 

Styrhuset. 

 

Styrhuset indefra. 

6 flotte fotografier skal pryde el-færgen Ellens passagersalon – dit kan blive ét af dem! 

 

 

Send dine bedste bud, samt dit fulde navn og telefonnummer til cla@aeroekommune.dk senest søndag den 6. august 2017. Vinderne får direkte besked i uge 33. 

De udvalgte fotografier bliver trykt af Danish Ship Decor og monteret i passagersalonen. 

Et panel udvælger vinderne ud fra følgende retningslinjer:

 • Motiver fra Ærø
 • Stærke grønne/blå farver
 • Simple motiver
 • Let og luftig stemning
 • Undgå så vidt muligt enkeltpersoners ansigter
 • Passer til tværformat 

Udvælgelsespanelet består af:

Jens Bang Danish Ship Decor (udvikler af el-færgens udsmykning og indretning)
Jørgen Otto Jørgensen Ærø kommune (borgmester og el-færgestyregruppe)
Michael Bager Fyns Amtsavis (fotochef)
Susan Hinnum  Kunsthøjskolen på Ærø (forstander)

 

Bemærk: Ved at indsende dit fotografi, giver du samtidig tilladelse til, at det må anvendes til udsmykning af el-færgens passagersalon, samt at blive offentliggjort på el-færgens hjemmeside.  

 

Visedo, Finland – marts 2017

 

I den store lagerhal hos den finske teknikvirksomhed, Visedo, summer det af innovative hjerner og flittige hænder. Her sidder ingeniørerne på stribe med hver sin lille legeplads, mens det bugner af sjove, små el-biler, kraftige elmotorer og andre kreative opfindelser. For enden af hallen byder Visedos projektleder gæsterne velkommen i et lille rum, som mest af alt føles som en sauna. Dér står el-færgens motorer, i gang med at blive presset til det yderste.

 

 

Det var her hos udvikleren og leverandøren af el-færgens elektriske fremdriftssystem, Visedo, at en såkaldt ’Factory Acceptance Test’ (FAT) blev udført i slutningen af marts måned på el-færgens i alt fire elektriske motorer, hhv. to fremdriftsmotorer og to thrustermotorer. 

 

På de to skitser er det indikeret med røde ringe, hvor de fire elektriske motorer vil være placeret. Fremdriftsmotorerne er dem som er forbundet til færgen propeller ude agter, mens thrustermotorerne sidder for til. 

 

Testen har til formål rent praktisk at afprøve motorerne inden de sættes i drift på færgen, og samtidig at modtage godkendelse fra klasseselskabet, DNV GL. Det er en omfattende test, der i dette tilfælde strakte sig over to dage. 

 

Uden at gå i for mange tekniske detaljer bestod testen blandt andet af en varme test, hvor motorerne får fuld kraft i flere timer, så de opvarmes til et niveau langt over normalen. Der indgik også en tæthedstest, hvor isolationen af motorerne blev afprøvet, samt en såkaldt ’overspeed test’, hvor motorerne roterede 1,2 gange hurtigere end normalt maksimum. For at bestå testen skal motorerne kunne holde til alle disse, og mange flere, ekstreme udfordringer. 

 

Mens FAT testen forløber noteres resultaterne undervejs. 

 

Her udføres tæthedstesten på de to fremdriftsmotorer. 

 

En repræsentant fra DNV GL fulgte nøje testen. Foruden repræsentanten fra DNV GL overværede Ærø Kommunes el-færgeteam også forløbet, for som køber at se, at det hele gik rigtigt til. Det var dog mere procedure end en egentlig nødvendighed, da motorerne allerede på testtidspunktet var gennemtestet af Visedo selv i overensstemmelse med el-færgekonsortiet. 

 

Med en fejlfri rapport ved testens afslutning kunne DNV GL repræsentanten give alle fire motorer godkendelse og DNV GL stemplet (se billede og video nedenfor). Dette gør man for at sikre, at det er lige nøjagtigt disse motorer der installeres på færgen senere. 

 

DNV GL repræsentanten slår sit certificeringsstempel i den ene af fremdriftsmotorerne. Se også videoen af det på Youtube her

 

Visedo er en hurtigt voksende finsk teknikvirksomhed, hovedsageligt specialiseret i energieffektive og elektriske/hybrid løsninger til fremdriftssystemer i alt fra stenknusere til færger. Deres arbejde med at udvikle el-færgens elektriske fremdriftssystem har resulteret i et banebrydende og innovativt design, som har fået selv DNV GL til at løfte på brynene. 

 

Et element der især skal fremhæves i denne forbindelse er vægten på motorerne. Hvor elmotorer af samme kapacitet normalt ville veje op imod 5 tons, vejer fremdriftsmotorerne kun 950 kg hver. Thrustermotorerne er cirka halvt så store og vejer 465 kg hver. 

 

Her ses alle fire motorer, hvor man tydeligt kan se forskel på størrelsen. De to fremdriftsmotorer (forrest i billedet) er cirka dobbelt så store som de to thrustermotorer (bagerst i billedet). 

 

Til sidst er det værd at nævne systemets redundans, som giver ekstraordinært sikker sejlads. Hvert sæt af elmotorer er forbundet til en batteripakke af 10 battericeller. Skulle en eller flere af cellerne mod al sandsynlighed helt eller delvist stå af, vil resten af pakkens celler kunne fortsætte og bringe færgen sikkert i havn. 

Stettin, Polen – februar 2017

Her ses to af de sektioner af el-færgens skrog, der arbejdes på i øjeblikket på værftet. De hører til i midten af el-færgen og ligger her med bunden i vejret. De to dele er næsten færdige og skal til at svejses sammen.

 

Her ses de samme to skrogdele, hvor de er blevet vendt om og er klar til at blive svejset sammen. 

 

Som bekendt er Søby Værft den partner i E-ferry projektet der er ansvarlig for at el-færgen, Ellen, bliver bygget. Til det indledende arbejde med at bygge og sammensætte selve skroget, har Søby Værft hyret det polske værft, Ridson, der har den rette kapacitet og ekspertise til at udføre dette arbejde. Ridson har flere års erfaring med at bygge skibsskrog, og har favorable forhold til at udføre så omfattende opgaver i de store bygninger værftet anvender i den polske havneby, Stettin.

Ved et besøg på værftet i februar 2017 blev de gode kompetencer og forhold kun bekræftet. Der kunne konstateres grundigt arbejde og høj kvalitet på de stålkonstruktioner der var blevet udført. Arbejdet skrider hurtigt fremad, og de to mellemsektioner på el-færgen er stort set færdige og klar til at sætte sammen, som kan ses af fotografiet ovenfor. El-færgeprojektet er højt prioriteret hos Ridson, hvor 35 ansatte arbejder fuldtid på el-færgen. 

 

Her ses, hvor flot langsiden på en af de næsten færdige sektioner af el-færgens midte bugter sig.

 

Der bliver svejset på fuldt tryk på Ridson værftet i Stettin, Polen.

 

Her kan man få et ’sneak peek’ ind i sprinklerrummet på el-færgen. 

 

Når skroget er færdigt vil det blive bugseret af en slæbebåd fra Stettin til Søby. Det forventes at skroget kan bugseres til Søby i løbet af juni måned 2017. Her vil Søby Værft selv, i samarbejde med øvrige projektpartnere samt underleverandører, færdiggøre de manglende og afgørende dele, så som bundmaling, styrhus og al indmaden (batterier, møbler, elektrisk system etc.), inden el-færgen skal på sin første prøvesejlads i december 2017 og endeligt sættes i drift i januar 2018. 

 

Når el-færgens skrog skal bugseres til Søby, kommer det til at ske fra dokken i Stettin, som ses på billederne ovenfor. 

Søby havn, d. 13. juni 2017

 

Ved dette års Ærødagen på Søby havn havde El-færgeprojektet sat en bod op, hvor man blandt andet kunne få sig en snak med projektpartnerne, prøve at sejle el-færgen i MARNAV's simulator og deltage i konkurrencen om 2 billetter til el-færgens VIP cruise, som finder sted til maj 2018. 

 

 

Blandt de rigtige besvarelser trak vi en tilfældig vinder, og det blev Michael Fly, Ærøfærgerne, som løb af med billetterne. Så må vi håbe, at der er en anden, som kan sejle færgen den dag. "Det bliver min kone som skal med, og vi glæder os", siger den overraskede vinder.  

 

 

 

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.