Aftale indgået med Søby Værft

 

Pressemeddelelse: Ærø Kommune

Ærø Kommune og Søby Værft A/S har i dag indgået aftale om betaling af ekstraudgifter Søby Værft A/S har haft i forbindelse med udviklingen og konstruktionen af el-færgen Ellen.

Omkostningerne er påløbet værftet grundet forsinkelser og ændringer undervejs i el-færgeprojektet i forhold til forudsætninger for budgettet ved kontraktindgåelse. Aftalen betyder, at Ærø Kommune betaler Søby Værft A/S 8.8 mio. kr. til endelig afregning. Søby Værft A/S har under drøftelserne tilkendegivet at ville holde færgen tilbage, indtil der var en afklaring af de økonomiske forhold.

El-færgen mangler dags dato endnu den endelige godkendelse fra Søfartsstyrelsen, da der under sidste prøvesejlads blev observeret et muligt problem med kommunikationen/styringen af en hovedmotor. Danfoss Editron, som har udviklet og leveret både motorer og omkringliggende systemer har arbejdet på højtryk for at identificere og løse det opståede problem, men det er endnu ikke muligt at sige præcis, hvornår resultatet kan præsenteres for Søfartsstyrelsen så el-færgen kan få sine papirer klar og dermed afleveres til Ærøfærgerne, som efterfølgende kan påbegynde træningssejlads så de kan få tilladelse til at sejle med passagerer.   

Ærø Kommune er glad for at have fundet en løsning, og ser frem til at Ellen kommer ud og sejle med passagerer.

 

Kontaktoplysninger

Ole Wej Petersen, Borgmester, Ærø Kommune

Tlf.: 63 52 50 04

OWP@aeroekommune.dk

 

Følg med på:

www.e-ferryproject.eu

www.el-færgeprojekt.dk

Facebook: Den bæredygtige energiØ Ærø