Derfor er el-færgen en god deal

 

I sidste uge blev det meldt ud at der er indgået aftale mellem Ærø Kommune og Søby Værft om betaling for uforudset ekstraarbejde på el-færgeprojektet (læs pressemeddelelsen her). Denne betaling fordyrer projektet for Ærø Kommunes vedkommende, men beregninger viser at el-færgen på trods af meromkostninger fortsat er en god deal.

Den økonomiske udvikling

El-færgeprojektet er blevet cirka 30 millioner kroner dyrere end budgetteret ved projektstart. Der var ved indgåelse af kontrakt med EU og de 8 øvrige partnere i 2015 budgetteret med udgifter til Ærø Kommune på i alt 70 millioner kroner, hvoraf cirka halvdelen skulle gå til etablering af landinfrastruktur i de tre havne, og den anden halvdel til konstruktion af selve færgen. Siden er Ærø Kommunes andel i projektet vokset til omkring 100 millioner kroner grundet større udgifter til infrastrukturen i land, projektstyring og teknisk tilsyn, og senest ekstrabetaling til Søby Værft.

Risiko ved udviklingsprojekter kendt fra starten

Gevinsten ved at være med i el-færgeprojektet for såvel miljø, udvikling og færgeøkonomi på Ærø, vurderedes politisk i 2015 at være så stor, at det opvejede de risici, der er i projektet. I ethvert nybygningsprojekt vil der opstå uforudsete ting, især når der indgår en stor del udvikling og innovation i projektet. Som professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh udtalte til Fyns Amtsavis den 4. september 2018, er ekstraregninger ikke unormale i større nybygningsprojekter.

Der hersker ingen tvivl om, at el-færgeprojektet har haft sin andel af udfordringer i form af forsinkelser og uforudsete ændringer af blandt andet batteridesignet undervejs. Status er dog forsat, at der er en betydelig gevinst for Ærø Kommune ved at deltage i byggeprojektet trods de nævnte budgetoverskridelser.

Stadig billigere, end hvis Ærø Kommune skulle forny færge og tre færgelejer uden tilskud udefra

Målet med el-færgeprojektet er at demonstrere, at det er muligt at sejle længere distancer på 100 % elektricitet (10 gange længere end nogen eksisterende bilfærger) og dermed skubbe til de nuværende rækkeviddegrænser. I og med el-færgeprojektet er et innovationsprojekt har det været muligt at modtage støtte fra Europa Kommissionens Horizon 2020 innovationsfond på 113 millioner kroner samt 6 millioner kroner fra Schweiz, hvor batterierne kommer fra. Med denne klækkelige bevilling får Ærø en spritny færge til en lavere pris, end hvis Ærø Kommune havde valgt at købe en ny konventionel dieselfærge svarende til el-færgen i kapacitet, lasteevne, fart osv.

En undersøgelse foretaget af projektets græske partner, det græske transportforskningsinstitut (Hellenic Institute of Transport), viser at en tilsvarende nybygget dieselfærge, inklusiv landanlæg, ville beløbe sig til cirka 110 millioner kroner. Dertil kommer mulige overskridelser på et konventionelt nybygningsprojekt. Altså er den oprindelige gevinst ved el-færgeprojektet for Ærø Kommune stadig positiv. Dertil kommer de fremtidige besparelser på miljøbelastningen samt på driften, som forventes at være cirka 4 millioner kroner årligt grundet mindre omkostninger til brændstof, vedligehold og mandskab. Ærø Kommune kommer altså også til at spare penge på længere sigt ved at have en el-færge.

Endelig bør det nævnes, at en relativt stor del af det investerede projektbeløb til nybyggeri og udviklingsarbejde, har afsat sig i ærøske lønkroner og arbejdstimer for virksomhederne på Ærø.

Er man interesseret i at se den økonomiske fordeling i projektet kan man hente oversigten her.