Det skrev de om Ellen - Internationale fagblade

 

Nu er det blevet tid til at kaste et blik på nogle af de mange historier om Ellen som kom umiddelbart før og efter idriftsættelsen d. 15. august 2019. Verden over er der blevet lagt mærke til Ellen, og det hun symboliserer, nemlig bevægelsen væk fra fossile brændstoffer og hen imod alternative energiformer og batteridrift. Vi starter vores afdækning af hvad medierne skrev, med en række nedslag i rapporteringen fra udenlandske fagblade, der beskæftiger sig med skibsfart, eller grøn teknologi generelt.

CleanTechnica er et stort onlinemagasin baseret i USA med fokus på ny grøn teknologi, deres artikler er blevet citeret i de største medier i USA. CleanTechnica skriver, at med Ellen er der taget et nyt skridt frem i den teknologiske revolution:

"The global economy has depended on diesel engines to carry cargo and people for many decades, but the time has come to replace them with clean electric power. The Ellen is another step forward in the zero carbon transportation revolution."

De citerer desuden projekt-partner Leclanché, der sætter tal på effekten af Ellen:

"“Over one year, the e-ferry will prevent the release into the atmosphere of 2,000 tons of CO2, 42 tons of NOx, 2.5 tons of particulates and 1.4 tons of SO2,” said Anil Srivastava, CEO of Leclanché. “This project demonstrates that we can replace fossil fuel thermal drives with clean energy today, and contribute to the fight against global warming and pollution for the well-being of our communities.”" 
Se https://cleantechnica.com/2019/08/29/worlds-largest-all-electric-ferry-enters-revenue-service-in-denmark/

Electrive.com er en stor europæisk nyhedsleverandør indenfor elektrisk drift i transportbranchen. Inden idriftsættelsen skrev Electrive, at Ellen er en sand rekord-bryder:

"There are only a few records that were not broken by the “Ellen”. With a capacity of 4.3 MWh, it has the largest battery pack currently installed on a ship. With a distance of just over 40 kilometres or 22 nautical miles ... it travels seven times further than any other electric ferry currently in service. And there is no backup motor: it is also the first electric ferry that no longer has a diesel emergency generator on board."

Ved idriftsættelsen lød Electrives overskrift:

"Denmark's super ferry Ellen takes to the sea".

Electrive skriver at Ellen er som en specialbygget 'super-car' i forhold til sine mere gængse konkurrenter:

"The electric ship Ellen is to ferries what a supercar is to series production. Yet, the vessel is made for real-life application and now launched on its maiden journey. Full commercial operation will run between the islands of Aerø and Als in southern Denmark."
Se https://www.electrive.com/2019/08/16/powerful-electric-ferry-ellen-takes-to-the-sea/

The Maritime Executive, som henvender sig til beslutningstagere indenfor søfart, nævner også Ellens rekordsejlads med passagerer. Og de kommer med en forudsigelse, som forhåbentlig kan skabe mere aktivitet hos Ellens partnere i de kommende år:

"The marine battery market is anticipated to double by 2020, when about 80 percent of new based coastal vessels will include some form of battery operation."
Se https://maritime-executive.com/article/electric-ferry-makes-record-voyage-in-denmark

Maritime Journal er ligeledes et brancheblad der læses af beslutningstagere og ledere indenfor søfart. Her tales også om, at Ellen er symbolet på en revolution indenfor søfart:

"This revolutionary ship, E-ferry Ellen, capable of carrying approximately 30 vehicles and 200 passengers, is powered by a battery system with an unprecedented capacity of 4.3MWh..."
Se https://www.maritimejournal.com/news101/vessel-build-and-maintenance/ship-and-boatbuilding/battery-ferry-makes-first-commercial-trip

Shippax: Endelig skal nævnes det store brancheblad Shippax, som under hele processen med udviklingen af Ellen har vist stor interesse og anerkendelse for projektets mål og ambitioner. Ellen har virkelig markeret sig hos Shippax, hvad der giver sig udslag i at Ellen er Shippax' 'Ferry Case Study' i deres nyligt udsendte årlige magasin, Shippax Market. Med andre ord er Ellen den færge som Shippax finder mest interessant og nyhedsværdig for det forgangne år. Det er ikke nogen ringe bedrift, og det er et stort skulderklap til Ærø og partnerne bag el-færgen.

Se https://www.shippax.com/en/webshop/shippax-market-18-2.aspx