El-færgen Ellen sættes i drift 1. august 2019

(Foto: Peter Therkildsen)

 

El-færgen Ellen forventes afleveret til Ærøfærgerne i uge 24, og idriftsættelsen af færgen forventes at blive 1. august 2019.

Ellen forventes endelig godkendt af klassifikationsselskab og Søfartsstyrelsen medio-juni, hvorefter Ærøfærgerne skal bruge ca. seks uger til operationel træning inden der kan udstedes godkendelser til sejlads med passagerer. Træningen er igangsat, men det er ikke muligt at gennemføre træningen fuldt ud, før Ellen er afleveret.

Der har parallelt med de sidste godkendelser været en uoverensstemmelse mellem Søby Værft A/S og Ærø Kommune i forhold til aflevering af Ellen, hvilket har betydet at idriftsættelsen af el-færgen er udskudt fra den 1. juli 2019, som tidligere planlagt, til 1. august 2019. Parterne arbejder på at finde en fælles løsning, som forventes at kunne meldes ud snarest.

Kontaktoplysninger

Ole Wej Petersen, Borgmester, Ærø Kommune, OWP@aeroekommune.dk

Følg med på:

www.e-ferryproject.eu

www.el-færgeprojekt.dk

Facebook: Den bæredygtige energiØ Ærø