Ellen dokkes for at gennemgå optimeringer

 

Ellen dokkes for at gennemgå optimeringer

Projektpartnerne Danfoss og Leclanché har i løbet af de seneste par uger udført optimeringer af Ellens systemer og batterier. Yderligere optimeringer kræver dog at Ellen tages ud af drift, og derfor bliver Ellen dokket fra og med mandag i uge 46 til og med fredag i uge 48.  

Selvom Ellen er i almindelig drift og sejler passagerer mellem Søby og Fynshav, løber E-ferry projektets testfase frem til juni 2020, og i løbet af denne fase vil Ellen gennemgå forskellige optimeringer af systemerne, så hun kommer til at yde maksimalt. Som demonstrationsprojekt er det essentielt, at vi demonstrerer den bedste ydelse muligt, for at vise potentialet med den fuldt elektriske teknologi. Siden Ellen blev sat i drift den 14. august har både Ellens besætning og teknikere fra Søby Værft, Danfoss og Leclanché fulgt driften nøje, indsamlet diverse data og erfaringer og identificeret både fejl og optimeringer der kan gøre Ellen mere driftssikker og bedre ydende. En del af disse ting er blevet rettet eller tilføjet allerede, men når Ellen tages ud af drift bliver det muligt at foretage meget større ændringer og justeringer.

De tre store ændringer der skal foretages i løbet af uge 46-48 er:

1) Udskiftning af op til 168 batterimoduler. Ellen har i alt 840 batterimoduler, fordelt på i alt 20 såkaldte ’strenge’. I alt skulle de 840 moduler kunne levere op til 4.300 kWh, men nogle af modulerne yder ikke optimalt, og Ellen lades derfor i øjeblikket kun op til 3.400 kWh. Dette er rigeligt til at sejle en returtur, men gør det svært at sejle f.eks. syv ture om dagen, med havneophold hvor der pga. sejlplanen ikke kan lades fuldt op hver gang. Derfor bliver de moduler der under testperioden er blevet identificeret som dårligere ydende udskiftet, så alle batterier yder lige godt. Dermed forbedres batteriernes kapacitet også generelt - de knapt så gode batterier påvirker nemlig også ladningen af de højest ydende batterier.

2) Power Management Systemet der blandt andet styrer ladningen og afladningen af batterierne skal optimeres, så det bliver endnu mere intelligent og automatisk, og dermed hjælper med til at sikre at batteriernes ydelse forbedres. Der skal blandt andet ændres kode i softwaren så de enkelte batteristrenge kan køre mere uafhængigt af hinanden og dermed ikke holder hinanden tilbage i forhold til ladning og forbrug. 

3) Software og signaler til ladesystemet skal optimeres. Ellen lades via i alt fire såkaldte ladelinjer, med hver op til 1000 kW kapacitet. Siden idriftsættelsen er det blevet klart at ikke alle fire linjer kobler til hver gang der skal lades, hvilket enten betyder at der ikke lades på fuld kraft eller at mandskabet skal bruge en del af havnetiden (hvor der ellers skulle lades) til at fra- og tilkoble ladningen. Dette er særlig problematisk når Ellen samtidig sejler med batterier der ikke yder fuldt ud og derfor er endnu mere afhængig af at der kan lades med fuld styrke hver eneste gang Ellen er i havn. 
 
Når der foretages så relativt store ændringer som ovenfor beskrevet, skal systemerne testes grundigt igennem inden sejladsen med passagerer genoptages, derfor er der afsat næsten tre uger til dette arbejde. 

Ærøfærgerne beklager eventuelle gener for dem der havde planlagt en tur over Lillebælt med Ellen i uge 46-48, men til gengæld kan man se frem til at sejle med en færge som yder endnu bedre, og som kommer tættere på målet om at sejle 5-7 returture om dagen.