Ellen passerer målstregen og leverer fine resultater

 

Ellen har passeret målstregen, og leverer fine resultater

(Se også: Pressemeddelelse - E-ferry Ellen passerer målstregen, og viser, at eldrift er fremtiden)

Målet med E-ferry projektet var at bygge en prototype i fuld skala og at demonstrere 100% emissionsfri sejlads på en regional færgerute med en hidtil uset rækkevidde for en fuldt elektrisk færge.

Nu hvor projektet officielt har nået sin afslutning pr. d. 1. juni, er målene nået til fulde, og Ellens status som en 'eksperimentel' færge og som 'prototype' er simpelthen blevet erstattet af en status som en stabil og hurtigt-sejlende færge for færgeoperatøren, og en færge som også er billig i drift.

Nøgletal
Her er nogle nøgletal, der bliver uddybet i flere detaljer nedenfor:

- Energieffektivitet: 85% transformer-til-propel
- Energiforbrug, 22 sømil (ca. 40 kilometer) tur / retur: 1600 kWh
- År før højere investeringsomkostninger for en ny elfærge bliver til besparelser pga. lave driftsomkostninger: 4-8
- CO2-emissioner sparet i forhold til en moderne diesel: 2.520 ton / år
- Passagertilfredshed: Meget høj


Energieffektivitet og forbrug
Energieffektiviteten i det samlede elektriske system er 85% fra transformer-til-propel. Dette er mere end dobbelt så højt som effektiviteten i ​​en typisk dieselfærge (tank-til-propel).

Med et gennemsnitligt forbrug på 1600 kWh pr. returtur, klarer elfærgen sig lidt bedre, end det var forventet i forundersøgelser. Det lave gennemsnitlige energiforbrug pr. tur i kombination med en batterikapacitet på mere end 3,8 MWh og en lynhurtig oplader (4 MW peak charge) har bevist, at E-færgen er et validt kommercielt alternativ til traditionelle diesel- og dieselelektriske færger.

Fuldt elektriske færger er mere økonomiske end traditionelle dieselfærger
Det er særdeles bemærkelsesværdigt at E-ferrys evaluering viser, at de højere investeringsomkostninger ved bygning af en fuldt elektrisk færge faktisk allerede er udlignet efter kun 5-8 års drift, selv når der tages hensyn til omkostningerne ved en ladestation og den mulige nødvendighed af at udskifte batteripakken to gange i løbet af færgens samlede levetid.

Det betyder, at de højere investeringsomkostninger tilbagebetales tidligt - og i løbet af den resterende del af færgens 30-årige levetid, sparer operatøren mellem 24% og 36% i driftsomkostninger sammenlignet med drift af en diesel eller diesel-elektrisk færge. Analysen konkluderer også, at en ændring i ejerskabsstrukturen for ladestationen kan bringe omkostningspariteten ned til kun 4 år.


E-teknologi bliver konstant billigere
Batterisystemerne har været en væsentlig bidragyder til E-færgens oprindelige investeringsomkostninger, men fald i omkostninger har mere end halveret prisen på batterier, bare i løbet af projektperioden. Dette gør perspektiverne for fuldt ud elektriske skibe endnu bedre i fremtiden. En anden vigtig bidragyder til de samlede omkostninger til E-ferry prototypen har været den elektriske infrastruktur og opladningssystemet - i tilfældet med Ellen har operatøren nemlig måttet svare for udgifterne til alle systemer.

I fremtiden kan det dog forventes, at ladesystemer vil være installeret i flere havne som en del af den fælles infrastruktur. På samme tid er standardiseringsbestræbelser allerede i gang, og stordriftsfordele begynder også at spille ind.


Miljømæssige gevinster
Det anslås, at E-færgen sparer miljøet for 2,520 ton CO2, 14,3 ton NOx, 1,5 ton SO2, 1,8 ton CO og et halvt ton partikler årligt, sammenlignet med en lignende moderne dieselfærge.

Sammenlignet med en ældre, eksisterende færge af lignende type og ydeevne, sparer Ellen tæt på 4000 tons CO2, 70,8 ton NOx, 2,4 ton SO2, 3,1 ton CO og 1,4 ton partikler.

Disse reduktioner afhænger af at elfærgen bruger 'grøn' elektricitet, dvs. elektricitet produceret fra rene vedvarende kilder såsom vind og sol. Elfærgen Ellen oplades fra det lokale net på Ærø hvor
vindmølleproduktion tegner sig for 125% af øernes el-forbrug på årsbasis. Og kommunen køber oprindelsescertifikater for grøn elektricitet svarende til den energimængde der bruges via den lokale el-leverandør. Denne ekstra omkostning er indregnet i den økonomiske evaluering.

Hvis Ellen derimod brugte elektricitet fra det almindelige danske el-net, ville besparelserne stadig være store, 2.010 ton CO2 sammenlignet med alternativerne. Som det fremgår af evalueringen af ​​E-ferry, er det også vigtigt at få med, at effektiviteten af ​​elektrisk fremdrift er så meget højere end effektiviteten ved dieseldrift, at selv når batterierne oplades med elektricitet fra fossile kilder, ville det elektriske system alligevel resultere i en reduktion i emissionerne.

Miljøpåvirkningen set over hele færgens levetid
Med hensyn til miljøpåvirkningen generelt, viser evalueringen, at også når der tages hensyn til
ressourcer og råmaterialer, der er nødvendige til produktion af batterier, er elfærgen miljømæssigt set meget bedre end andre alternativer. CO2-emissionerne som et resultat af batteriproduktionen (215-430 ton) svarer til cirka 3 måneders udledning af emissioner fra det bedste diesel-elektriske alternativ.

Brugte batterier, der ikke længere holder nok strøm til at blive brugt i forbindelse med færgedrift (under 80% af nominel kapacitet), kan stadig bruges til andre formål, for eksempel til batterilagring på land til
afbalancering af elnettet. Globalt set er der gang i mange projekter der har til formål at drage fordel af brugte batterier. Desværre er der endnu ikke opstået en standardpraksis ift. genbrug af helt brugte batterier, det er et element der stadig kræver udvikling i branchen.

Passagererne elsker Ellen
Passagererne glæder sig over den emissionsfri færge og dens sejle-egenskaber. Evalueringsrapporten viser at passagererne enten er 'særdeles tilfredse' eller 'meget tilfredse' med elfærgen. Passagererne påskønner miljøvenligheden, og de er glade for at færgen også er meget mindre støjende og fuldstændig os-fri i drift. Ligeledes vurderer passagererne at sikkerhed, komfort og rejsetid (reduceret med mere end 20% sammenlignet med den tidligere diesel-færge på ruten) er enten 'yderst tilfredsstillende' eller 'meget tilfredsstillende'.

Evalueringsrapporten i fem dele
Her kan du downloade evalueringsrapporten i 5 dele. Bemærk at evalueringsrapporten er skrevet på engelsk. Ovenstående tekst forklarer de vigtigtigste resultater, men hvis man ønsker at dykke ned i detaljerne, kan man altså hente rapporten her, i 5 dele:

E-ferry Evaluation - 01 Frontpage, Contents and Introduction
E-ferry Evaluation - 02 A closer look at the Economic, Environmental and Technical aspects, and at Passenger Satisfaction
E-ferry Evaluation - 03 The full Evaluation Report of the E-Ferry
E-ferry Evaluation - 04 E-ferry History, Partners and Specifications
E-ferry Evaluation - 05 Contact information, Links and Photos