Forsinkelse af indsættelsen af Ellen

Ifølge el-færgens kommunale styregruppe forventes der yderligere forsinkelse på levering af el-færgen, som var forventet leveret 7. juni 2018. Forsinkelsen skyldes at to af projektets partnere har haft flere udfordringer på deres specifikke leverancer.

  1. Hvad angår el-færgens elektriske styresystem er udviklingen af visse dele (primært software) stadig i gang, men forventes afsluttet i løbet af kommissioneringsfasen. Kommissioneringsfasen er så småt startet op, men kan først udføres effektivt og fuldstændigt efter levering af batterier og batterisystemer.
  2. På batterisiden er produktionen af både system og selve batterierne i gang, men der har været en del udfordringer på produktionssiden, blandt andet pga. en konkurs hos en underleverandør der skulle levere cellemateriale til batteriproducenten. Problemet med cellematerialer er nu løst, og der findes en relativ sikker leveringsplan for batterisystem og batterier. Det forventes nu at de sidste dele af batterisystemet (eksklusiv batterier) bliver leveret til Søby Værft i uge 20-21.

Det vil sige at færgen forventes at kunne overdrages til Ærøfærgerne i uge 40, hvorefter Ærøfærgerne skal fortage 6 ugers øvelses- og træningssejlads, hvorefter el-færgen kan sættes i drift.

Det skal pointeres, at tidsplanen er kommunens opfattelse af situationen, og at leveringsdatoen er noget der skal aftales med projekters partnere. Derfor vil mere specifikke datoer udmeldes senere i forløbet.

 

Der er løbende opdateringer om projektet på:

www.el-færgeprojekt.dk

Facebook: Den bæredygtige energiØ Ærø

Kontakt

Trine Heinemann

Projektkoordinator, E-ferry

THE@aeroekommune.dk

Tlf. 5162 4929