Idriftsættelse af Ellen udsat

 

El-færgeprojektets partnere er stødt på udfordringer i forbindelse med sammenkørslen af forskellige systemer og samtidigt syn af samme. Udfordringerne er ikke af teknisk karakter; men det har vist sig at være en mere kompleks og tidskrævende proces end forventet. Sikkerhedshensyn kræver at der ikke sammenkøres systemer før de enkelte systemer er testet og synet hver for sig, hvilket har forlænget denne sidste fase inden idriftsættelse betydeligt.

 

Partnerne forventede oprindeligt at sammenkørslen af systemer, den såkaldte commissioning, ville tage 10 uger og vare fra december til midt i februar. Herefter skulle kaj- og sø-prøver finde sted og færgen kunne afleveres til Ærø-færgerne midt i marts. Ærø Færgerne har afsat 6 uger til træningssejlads, hvorfor det var forventet at færgen kunne sættes i ordinær drift i slutningen af april.

 

Efter gennemgang af udestående tests og syn er partnerne kommet frem til at den endelige sø-prøve først kan finde sted i slutningen af april, hvorfor det forventes at færgen først afleveres til Ærø-færgerne 3. maj. Dette betyder at ordinær drift sandsynligvis først kan startes med el-færgen i anden halvdel af juni måned 2019.

 

I forbindelse med forsinkelsen har Ærø Færgerne måtte lukke for bookninger af el-færgen indtil den nye forventede dato. I perioden op til anden halvdel af juni vil Skjoldnæs besejle ruterne Søby-Faaborg og Søby-Fynshav som hidtil og efter eksisterende sejlplan. Der kan rettes henvendelse direkte til Ærø Færgerne ved spørgsmål om booking.