Nye elfærger bliver dobbeltendere

De kommende færger bliver dobbelt-endere, så de ikke skal vende i havnen.

Tallene taler deres klare sprog, og de nye elektriske færger, E-ferry Twins, bliver dobbeltendere. Analysen af ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg er afsluttet, og den viser, at det laveste energiforbrug opnås med dobbeltendere, hvor man undgår at skulle vende, når man anløber havnene. Vende-manøvren kræver både tid og energi, som man sparer, når man sejler med en dobbeltender.

Apropos manøvrer, så giver dobbeltendere samtidig bedre manøvremuligheder, da der er propeller i begge ender af færgen. Analysen viser desuden, at bølgedannelsen fra færgerne forventes at blive mindre, selvom de nye færger bliver større end de eksisterende på ruten. Dermed reduceres påvirkningen af kysterne, for eksempel i Svendborgsund.

Disse analyser åbner op for den videre proces i E-ferry Twins projektet, og Færgedirektør Keld M. Møller udtaler:
”Driftssikkerheden på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg er altafgørende. Derfor er disse analyser meget vigtige at udføre tidligt i processen, og jeg er meget tilfreds med resultatet.” 

Skrogets længde bliver 70 meter, hvilket er den politisk vedtagne længde, og der er fortsat to vognbaner til høj last.

Overfartstid og energiforbrug:
I undersøgelserne er der taget udgangspunkt i den eksisterende sejlplan med en overfartstid på 75 minutter. De mere moderne elektriske E-ferry Twins forventes at bruge mindre energi end de nuværende tvillingefærger, på trods af, at de kan medtage flere køretøjer (ca. 65 bilenheder på de nye færger mod 42 bilenheder på Tvillingefærgerne). Med de nye færger forventes kWh-forbruget på en dobbelttur at kunne reduceres med minimum 10 % sammenlignet med de eksisterende Tvillingefærger, selvom de nye E-ferry Twins færger bliver større.

Manøvresimuleringer:
Næste skridt i projektet er at udføre manøvresimuleringer. Simuleringerne tager udgangspunkt i skrogtypen, og skal afprøve sejlads under dynamiske og virkelighedstro forhold. Det bliver personale med erfaring fra de eksisterende færger på ruten, som skal i simulatoren og prøve at sejle under forskellige vejr- og strømforhold. Simuleringerne skal vise, om manøvremulighederne for de større skibe er tilstrækkelige, ikke mindst hvad gælder det snævre Højesteneløb.

Ærøfærgerne kommer til at indhente interessetilkendegivelser fra mulige leverandører af manøvresimuleringer i løbet af sidste uge i juni. Dette annonceres på Ærø Kommunes hjemmeside og i Ærø Ugeavis.

Højesteneløbet løber i området mellem Skarø og Hjortø.

Resultatet af simuleringer giver viden til de næste skridt:
Manøvresimuleringerne vil høste de nødvendige oplysninger om forventet driftssikkerhed med de nye færger, og samtidig vil de supplere materialet til den miljøscreening, som skal udføres, når man man bygger nye skibe. Samtidig vil simuleringerne være med til at bekræfte det beregnede energibehov, og den viden åbner op for andre skridt i processen. Når energibehovet kendes, bliver det muligt at dimensionere ladeløsningen, og med den viden kan endnu en brik i puslespillet lægges, nemlig udarbejdelsen af havnedesign, der giver plads til de nødvendige ladeløsninger.

Der skal være en lader i både Ærøskøbing og Svendborg havne.