Ekstrabetaling til Søby Værft

 

Pressemeddelelse – El-færgeprojektet E-ferry

 

Ærø Kommune og Søby Værft har indgået aftale om ekstrabetaling på DKK 8.400.000 til Søby Værft for afregning af ekstraomkostninger i forbindelse med el-færgeprojektet.

Søby Værft fremsatte i efteråret 2017 krav om betaling af ekstraomkostninger. Værftet og Kommunen med advokater har siden forhandlet på baggrund af de nødvendig ændringer og er nået frem til en aftale om at Kommunens ekstrabetaling udgør DKK 8.400.000.  

Aftalebeløbet dækker blandt andet tilføjelse af et bovror, mandskabssektion og forlængelse af skrogkonstruktionen som følge af behov for større kapacitet, hvilket har forårsaget ekstraomkostninger.

Ekstraomkostningerne er beklagelige men har været nødvendige for at opnå konstruktionen af en banebrydende og sikker 100 % elektrisk færge, som imødekommer aktuelle, lokale behov for kapacitet og manøvreegenskaber i henhold til bl.a. ovenstående nævnte punkter.

El-færgeprojektet er et udviklingsprojekt, hvor målet er at demonstrere, at det er muligt at sejle længere distancer mellem hver ladning end hidtil muligt med 100 % eldrift. Som ved al ny teknologi, kan der opstå uforudsete udfordringer og ekstraomkostninger undervejs, og netop af samme grund har projektet kunne opnå støtte fra EU’s innovationsfond. På trods af ekstraomkostninger vil Ærø Kommune stadig ende med at få en ny færge med tre færgelejer for under DKK 100.000.000 grundet den betragtelige støtte fra EU.

 

Kontakt

Ole W. Petersen

Borgmester, Ærø Kommune

OWP@aeroekommune.dk

Tlf. 6352 5004

 

Roar C. Falkenberg

CEO, Søby Værft

falkenberg@shipyard.dk

Tlf. 6161 0739