Nyt om E-ferry Twins

 

E-ferry Twins - nyt om Ærøs kommende elektriske tvillingefærger

Sætningen 'Ærøs kommende elektriske tvillingefærger', glider ikke så let af tungen. Derfor har projektgruppen og styregruppen besluttet, at give projektet et lidt mere mundret navn. Fremover vil der derfor blive refereret til 'E-ferry Twins', når vi informerer om de nye færger.

Alle på Ærø har nok hørt om E-ferry, selvom de fleste i daglig tale blot siger 'elfærgen Ellen'. Og det er ikke bare på Ærø, at man har hørt om E-ferry, det har man praktisk taget verden rundt, i hvert fald hvis man har interesse for færgedrift, og følger med i de nyeste udviklinger på området. Derfor giver det god mening at genbruge E-ferry navnet, for det vækker genklang. Og ordet Twins hentyder selvfølgelig til, at Ærø denne gang barsler med tvillinger, og det er også et ord som de fleste kender betydningen af, både i Danmark og udenlands.
 


E-ferry Twins skal erstatte de nuværende to færger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg.

Arbejdet med E-ferry Twins-projektet er godt i gang, og projektgruppen er i færd med at undersøge alle de ting, som skal undersøges og beregnes inden man rent faktisk tager stilling til de mere praktiske ting, og begynder at bygge færgerne. Her får du et lille overblik over, hvad status er på projektet, og hvad der kommer til at ske i den kommende tid.

Designforslag til havnene: E-ferry Twins skal både lade i Ærøskøbing og Svendborg. E-ferry Ellen sejler knapt så langt som sine kommende tvillinge-søstre, og har knapt så stor kapacitet, så der kunne det lade sig gøre, at nøjes med en lader i Søby. For at kunne opretholde sejlplanen på Ærøskøbing-ruten er det nødvendigt at kunne lade i begge havne, og det forberedende arbejde til designforslag til havnenes indretning er nu afsluttet. Designforslagene skal spille sammen med en række andre initiativer på havnene, og projektgruppen er derfor i tæt samarbejde med havnenes øvrige aktører, for at sikre en fælles løsning. Konkrete designs ventes udarbejdet i løbet af sensommeren.

Strategi omkring ladestandere og tilhørende landbatterier: Det er et komplekst arbejde, at udvikle den optimale strategi for lademønstre og eventuel energilagring på havnene. E-ferry Twins skal bruge meget strøm, og ladningen skal gå hurtigt, for at sikre, at sejlplanen kan opretholdes. Blandt andet derfor, skal det fra start undersøges, hvordan der kan lagres energi på havnene, så der hurtigt kan sendes en masse strøm videre til færgernes batterier, når de ankommer til havnen. Når en færge har ladet op, går der et stykke tid, inden der igen skal bruges ladestrøm. I det tidsrum hvor færgen er ude at sejle, kan der løbende opsamles strøm på havnen.
 


Projektgruppen får demonstreret en batteribank beregnet til lagring af strøm på land.

Dermed bliver elnettet ikke så belastet - og noget andet er, at Ærøs ambition om at blive selvforsynende med vedvarende energi kræver energilagring. Når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, så importerer Ærø energi. Men importen kan reduceres, eller måske helt undgås, hvis der bygges energilagringsløsninger ind i det ærøske elnet. Det er blandt andet også relevant for Ærøfondens arbejde med det ærøske borgerenergifællesskab, hvor ideen blandt andet er, at gemme strøm, når der er høj produktion, og at bruge det, når produktionen er lille. Der er forskellige måder at gemme energi, men hvis strømmen gemmes direkte som strøm, så opnås den største udnyttelse af den lokalt producerede strøm. Udviklingen af batterier går hurtigt, og der er mange flere muligheder for valg af leverandør og batteritype, end da E-ferry Ellen blev udviklet. Men der er også nye måder at gemme strøm direkte, fx. ved hjælp af de såkaldte 'flywheels' (man kan prøve at søge efter 'flywheel battery', hvis man vil læse mere om det), og projektgruppen ser på alle muligheder. Det gælder om at finde netop den løsning, som passer bedst til de ærøske forhold.
 


Et af målene i klimaplanen er, at Ærø skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi.

Alternativt kan man gemme strømmen i andre energiformer, for eksempel som brint, men det medvirker et stort energitab. Omkring 70 % af energien tabes, når man konverterer strøm til brint, og det skal konverteres tilbage igen, for at høste strømmen. Processen med at konvertere til andre energiformer kaldes 'Power-to-X', og den er relevant i forbindelse med store energiparker, hvor der findes en meget stor overproduktion, eller i forbindelse med drift af skibe, som sejler længere ruter, hvor batterier ikke slår til.

Projektgruppens undersøgelser vil danne grundlag for den økonomiske fremstilling, der skal behandles politisk til efteråret 2023.

Ruteanalyse og valg af skrogtype: De særlige forhold, der gælder for ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg, kræver en nøje analyse af ruten. Både i forhold til valg af skrogtype, men også i forhold til at samle dokumentation til den påkrævede miljøundersøgelse (miljøscreening), hvor det undersøges hvordan sejladsen vil påvirke det Sydfynske Øhav, som er et Natura 2000-område. Ruteanalysen er i sin afsluttende fase og samtidig er undersøgelserne om den optimale skrogtype i fuld gang, og resultaterne kan ventes offentliggjort inden længe.