Opdatering om Ellens sejlplan

 

Det forventes stadig at el-færgen Ellen sættes i drift den 15. august 2019, som angivet i Ærø-færgernes sejlplan. Dette dog forudsat at den p.t. manglende thruster på styrbords side er leveret og installeret inden da; sidste tilbagemelding på dette er at det sker senest den 13. august.

Da omkring 1/3 af batterierne ombord på Ellen endnu ikke er færdigbalanceret og man dermed ikke endnu kan udnytte den fulde energikapacitet vil Ellen i første omgang blive indsat i drift på Fynshav-siden i den eksisterende sejlplan for Skjoldnæs, dvs. med tre ture t/r til Fynshav per dag. Foreløbig er det planlagt at Ellen sejler på denne måde indtil 2. september, dog med mulighed for at der indsættes flere ture på ruten i løbet af august efterhånden som batterierne er færdigbalancerede. 

 

Kontaktoplysninger

Ole Wej Petersen, Borgmester, Ærø Kommune, owp@aeroekommune.dk

 

Følg med på:

www.aeroe-ferry.dk

www.e-ferryproject.eu

www.el-færgeprojekt.dk

Facebook: Den bæredygtige energiØ Ærø