E-ferry pressemeddelelse – 25. maj 2020

E-ferry Ellen: Nu publiceres tal og data om elfærgens ydelse og økonomi

Nu publiceres de længe ventede tal om elfærgens ydelse, sammen med nye, opsigtsvækkende
beregninger af driftsomkostninger og priser på nye elfærger. Massive reduktioner i færgetrafikkens CO
2-
udledninger er et realistisk scenarie i den nære fremtid, for med Ellens teknologi og rækkevidde kan man
besejle over 900 ruter alene i Europa.


E-ferry er lige nu i færd med at samle de sidste data og beregninger til en samlet informationspakke, som
gøres tilgængelig for offentligheden. Skriv en mail til adressen energylab (snabel a) aeroekommune.dk
 med 'Ønsker informationspakken' i titlen, for at blive skrevet op til at modtage informationspakken så snart den
publiceres. Informationspakken udsendes i løbet af onsdag d. 3. juni.


Informationspakken vil kredse om fire emner:

1) Økonomiske aspekter: Hvor meget energi bruger elfærgen - og er det egentlig dyrere eller billigere at
drifte en elfærge end en tilsvarende dieselfærge?

2) Miljømæssige aspekter: Beregninger af både de lokale og globale gevinster ved at sejle med 100 % eldrift
i stedet for dieseldrift.

3) De grundlæggende tekniske aspekter og innovationer knyttet til Ellen, og hvordan elteknologien yder i
forhold til en tilsvarende dieselfærge.

4) Passagertilfredshed og branchens syn på eldrift: Der har tidligere været mange barrierer for eldrift, af
både teknisk og psykologisk karakter. E-ferrys brugerundersøgelser har undersøgt om skepsis overfor
elteknologi stadig er tilstede. Ligeledes vurderes branchens interesse for de resultater som Ellen har leveret.

E-ferrys publikation vil udfylde et tomrum i beslutningstageres eksisterende beslutningsgrundlag, og folkene
bag projektet er overbevist om, at historien om Ellen vil medføre et forandret syn på økonomien forbundet
med eldrift i den kystnære skibstrafik, ikke mindst når det gælder lokale og regionale færge-operationer.
Ifølge en undersøgelse fra Hellenic Institute of Transport (CERTH/HIT) kan færger som Ellen dække over 900
færgeruter alene i Europa, derfor er potentialet for drivhusgas-reduktioner enormt, globalt set. Ligeledes
udleder den 100 % emissionsfri færge ingen skadelige partikler til nærmiljøet.


Fakta om E-ferry projektet

E-ferry projektet er et EU Horizon 2020-støttet udviklingsprojekt, der har til formål at designe, bygge og
demonstrere en 100 % elektrisk drevet passager- og bilfærge med en markant forøget rækkevidde i forhold
til tidligere elfærger. Projektet afsluttes officielt d. 27. maj 2020.

EU Horizon 2020:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
E-ferry projektside (DK): www.el-færgeprojekt.dk
Ærøfærgerne, booking og sejlplaner: www.aeroe-ferry.dk

Kontaktoplysninger
Halfdan Abrahamsen, Presse og information, Ærø EnergyLab, hab (snabel a) aeroekommune.dk, tlf: 6352 5064

Mere om Ærø EnergyLab

www.facebook.com/aeroe
https://www.youtube.com/channel/UCIybyg4YXhbrJ0O7_nEHxSQ