Total projektsum

  Maksimale EU-tilskud under Horizon 2020 rammeprogrammet til godkendte omkostninger Ærø Kommunes betaling for landanlæg, ladestation og ejerskab til el-færgen Den schweiziske stat yder støtte gennem projektpartneren, Leclanché
224 mio. kr. 113 mio. kr.  105 mio. kr.  6 mio. kr.

 

Ærøske og sydfynske partnere samt underleverandører Øvrige danske partnere samt underleverandører Udenlandske partnere samt underleverandører*
Ca. 110 mio. kr.  Ca. 19 mio. kr.  Ca. 86 mio. kr. 

Underleverance af stålskrog fra Polen og underleverancer fra andre lande til Søby Værft. Batterier fra Schweiz og Tyskland.  Elsystem hovedsagelig fra finske Visedo, men Visedo blev købt op af Danfoss i 2017.

El-færgen er en såkaldt ”zero-emissions”-færge, der ikke udleder miljøskadelige stoffer under drift. Det kræver dog, at den elektricitet, der lades med, er produceret som grøn energi. Det er hensigten at samarbejde med elforsyningsselskaber og vindenergiproducenter for at sikre, at den ladede strøm ikke belaster miljøet. Lykkes det vil el-færgen reducere 2.000 tons CO2, 41.500 kg NOx, 1.350 kg SO2, samt 2.500 kg andre partikler per år. 

Den slanke og optimerede skrogform sikrer en meget lav hæk- og bovbølgedannelse fra el-færgen i fart. Dermed vil miljøbelastningen på kyster og dyreliv i nærheden reduceres væsentligt. Dertil er el som fremdrivningsform også stort set lyd- og vibrationsløs. 

Historisk set går batteridrift i ubåde og små passagerskibe over 100 år tilbage. Der har sejlet små elfærger og turbåde med passagerer i flere europæiske byer helt tilbage i den sidste del af 1800-tallet. I det sydfynske sejlede fra 1908 også en elektrisk færge til Thurø, dog ikke ved hjælp af batterier, men et luftkabel, der hang over færgen. I ubåde har batteridrift været en nødvendighed i neddykket tilstand indtil æraen for atom-ubåde begyndte i 1957 med den amerikanske ubåd Nautilus. I dette årtusinde har hensynet til især luften i byerne igen motiveret turbåde og kanalrundfarter til at gå over til ren eldrift.

Batteridrift af skibe er allerede en realitet i flere kystnære skibstyper, og har været brugt i hybride løsninger (diesel+batteridrift) i større skala siden 2012. Det er den teknologiske udvikling af nye litium-ion-batterier, der har drevet de seneste års hurtige udvikling.

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.