Studerende fra videregående uddannelser henvender sig i stigende grad med interesse for at lave semester-, bachelor- eller kandidatprojekter om el-færgeprojektet indenfor forskellige fagområder. En række studieprojekter er allerede fuldført, og resultaterne er værdifulde og meget værdsatte af el-færgeprojektet, da arbejdet bidrager til at fortsætte udviklingen indenfor elektrisk maritim drift. Hvis man går med en god idé til et studieprojekt, vil vi dog bede om at man først orienterer sig i nedenstående vejledning.

Før man kontakter os:

  1. Orienter jer i der materiale, der er tilgængeligt under ”Nyttige links”, og på resten af denne hjemmeside.
  2. Gennemlæs allerede eksisterende studieprojekter og undersøg om jeres idé er gennemførlig og/eller om det samme studie allerede er udført.
  3. Forbered en problemformulering og tjek med vejleder/underviser om den kan godkendes i det specifikke forløb.
  4. Lav en liste over de informationer, data og dokumentation der er behov for til projektet.

Henvendelse kan ske til:

Halfdan Abrahamsen (hab@aeroekommune.dk)