• Samspil mellem elektrisk færgedrift og det lokale elnet.
  • Cases på andre færgeruter i Danmark og Europa.
  • Alternative ladeløsninger til el-færger, herunder energilagring på land.
  • Forretningsmodeller for især etablering af landinfrastrukturen til el-færger.
  • LCA studier af miljømæssig eller økonomisk karakter.

Bemærk at denne liste over mulige emner ikke er udtømmelig, og vi modtager gerne henvendelser om projekter med andre fokusområder, så længe det er relevant for udviklingen af grøn maritim drift.