• Tilvejebringelse af diverse data og informationer om el-færgeprojektet og enkeltdele på el-færgen og i land. Dog vil adgang til visse data og specifikationer kræve en non-disclosure aftale. Processen med at tilvejebringe dette data og ikke mindst evt. non-disclosure aftaler kan være langsommelig og resursekrævende, så vær i god tid.  
  • Koordinering af besøg på Ærø, og afhængig af timing, eventuelt rundvisning på el-færgen og/eller ladeinfrastrukturen i Søby. Adgang til diverse anlæg både på land og på selve færgen kan være begrænset, af sikkerhedshensyn.  
  • Sejlads med el-færgen i Marstal navigationsskoles full-mission skibssimulator. Adgang til simulator er begrænset i forhold til Marstal Navigationsskoles egen undervisningsaktiviteter og simulator sejlads skal under alle omstændigheder være relevant for indholdet i projektet.
  • Besvarelse af konkrete og målrettede spørgsmål per mail eller telefon. Vær i god tid, vi er ikke altid tilgængelige grundet andre aktiviteter og kan ikke altid afsætte tid til at besvare henvendelser med det samme.